• dienst_voor_spraak_en_leerstoornissen_kdl_slideshow_foto1
 • dienst_voor_spraak_en_leerstoornissen_kdl_slideshow_foto3
 • dienst_voor_spraak_en_leerstoornissen_kdl_slideshow_foto4
 • dienst_voor_spraak_en_leerstoornissen_kdl_slideshow_foto2

Waarvoor kan je bij Dienst voor Spraak- en Leerstoornissen (Gent, Sint-Amandsberg) terecht?

Onze praktijk specialiseert zich in verschillende logopedische therapieën. Wanneer kan je geholpen worden met logopedie?

Als je kampt met…

 • leesproblemen (dyslexie)
 • schrijfproblemen (dysorthografie)
 • rekenproblemen (dyscalculie)
 • afasie of dysartrie
 • problemen in de spraakontwikkeling
 • problemen in de taalontwikkeling
 • articulatieproblemen
 • stemstoornissen
 • stotterproblemen
 • verkeerde mondgewoonten

Anne, Lieselot en Eveline hebben elk hun eigen interesses en expertise. Zo helpt Anne mensen met lees- en spellingsstoornissen, neurogene stoornissen of verkeerde mondgewoonten, terwijl Lieselot zich toespitst op cliënten met schisis en rekenstoornissen. Eveline richt zich dan weer op mensen met stotterproblemen, leerstoornissen en een vertraagde spraak- of articulatieontwikkeling.

Wij volgen voortdurend bijscholingen en opleidingen, zodat jij de beste ondersteuning krijgt voor jouw situatie.

Heb je vragen voor ons of wil je een afspraak inplannen in de praktijk? Bel of mail ons!

 09 251 00 23 of

  0497 26 85 61

anne.lebeer@skynet.be